Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van VinMunnen.nl. Als u een bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Alle prijzen zijn in Euro's inclusief BTW.

3. Verzendkosten bedragen € 7,50 voor bestellingen tot 12 flessen, besteld u meer dan 12 flessen dan zijn de verzendkosten gratis voor u.

4. De prijzen in onze webwinkel zijn gebaseerd op aflevering in Nederland.

5. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de bestelling beantwoorden. Als dit niet het geval is, dient u VinMunnen.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf(5) werkdagen na de aflevering, per E-mail hierover in te lichten.

6. Als is aangetoond dat de producten niet aan de bestelling beantwoorden, heeft VinMunnen.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7. Alle prijzen en aanbiedingen van VinMunnen.nl zijn vrijblijvend. VinMunnen.nl behoudt zich altijd het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

8. VinMunnen.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Als u hierdoor wordt benadeeld, zullen wij u per e-mail berichten. U heeft dan het recht om uw bestelling te annuleren.

9. Wanneer een product niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u een alternatief aangeboden.

10. VinMunnen.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Als een product niet op voorraad is, zal er contact met u worden opgenomen over de levertijd. Vindt u de levertijd niet acceptabel dan heeft u het recht om de bestelling te annuleren.

11. VinMunnen.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Als u niet tevreden bent over een artikel, kunt u de artikelen retourneren. U ontvangt dan de waarde van de geretourneerde artikelen terug. VinMunnen.nl vergoedt niet de verzendkosten voor het retourneren. Neemt u bij ontevredenheid over een artikel altijd contact op met VinMunnen.nl, zodat wij dit naar uw tevredenheid kunnen oplossen.

13. Wanneer u een bestelling plaatst, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

14. Betaling gaat per overboeking, Ideal of Bankoverschrijving. De artikelen worden pas verstuurd na ontvangst van het complete factuurbedrag op de bankrekening van Vin Munnen. Betaling achteraf is alleen mogelijk voor bedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

15. Als u met enige betaling in gebreke bent, heeft VinMunnen.nl het recht een volgende levering op te schorten of niet uit te voeren.

16. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over als u volledige bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van VinMunnen en de artikelen zijn afgeleverd.

17. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor VinMunnen.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering kan worden beschouwd, gaat het risico over op de afnemer.

18. VinMunnen.nl is onderdeel van Vin Munnen.

 

 

 

Algemene Voorwaarden © 2023 - gosidesign